INNKALLINGER TIL ÅRSMØTER

Publisert Tittel
16.03.2024 Innkalling til årsmøte 2024
22.03.2023 Innkalling til årsmøte 2023
13.03.2022 Innkalling til årsmøte 17.03.2022
22.11.2021 Innkalling til ekstraordinært årsmøte 09.12.2021
28.10.2021 Innkalling til Generalforsamling 11.11.2021
Info om løsningen fra Elaway

REFERATER

Publisert Tittel
16.05.2023 Referat årsmøte 29.03.2023
27.09.2022 Referat årsmøte 17.03.2022
16.12.2021 Referat ekstraordinært årsmøte 09.12.2021
11.11.2021 Referat årsmøte 2021