På vår hjemmeside kan du sende oss en søknad om garasjeplass, holde oversikt over hvilken plass du til enhver tid står på i søkerlisten eller se hvem som eier hvilke garasjer.

Du kan også få oversikt over hvem som ønsker en annen garasjeplass enn den de har i dag.
I bytteoversikten kan du også se hvor lang ansiennitet vedkommende har i garasjelaget samt hvilken dato ønske om bytte av garasje er fremsatt. Når en garasje blir ledig blir den først tilbudt den som har lengst ansiennitet på byttelisten. Ved tilfeller hvor et ønske om bytte er fremsatt på samme dato, vil den med lengst ansiennitet i garasjelaget få tilbudet om ledig garasje først.

Vennlig hilsen
Nøklevann Garasjelag

0
Garasjer
0+ år
siden stiftelse

For å søke om garasjeplass trenger du å registrere deg på denne siden. Du oppgir ditt navn, adresse og krysser av under registreringen at du ønsker deg en garasjeplass. Når du har logget deg inn så kan du også sette deg på byttelisten. Da forteller du hvilken garasje du har og lister opp de garasjene du kunne ønske deg.

En vårdag i Nøklesvingen i siste halvdel av 60-tallet. Garasjenr 24 kan sees i bakgrunnen.

PRAKTISK INFO

Se også garasjelagets vedtekter og ordensregler.