Bytteliste

Navn
Har
Ønsker
Dato
1
Tore Moberg
Nøkleveien 52
47
24,25,26
2
Tron E. Kværn
Nøklesvingen 70
34
33
25-03-1998
3
Cathrine Lie Tangen
Nøklesvingen 86
13
31, 32
01-09-2003
4
Ailen Nipe Skjervold
Nøklesvingen 72
14
13, 31, 32, 33, 36, 37, 48
31-01-2006
5
Roy Nordstrøm
Nøkleveien 24
18
27,28
20-03-2006
6
Knut Myra
Nøklesvingen 52
24
11,12,25,26,27,28
29-01-2008
7
Randi Mathiesen
Nøklesvingen 61
10
9,15,16,17
01-09-2010
8
Dag Nome Moholt
Heidi R. Nøklesvingen 90
19
31,32
02-09-2010
9
Bjørn Jensen
Bølerlia 46
45
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,27,28,29,30,50,51
30-06-2012
10
Turid Fladby
Nøklesvingen 41
41
24,25,26
22-05-2013
11
Elisabeth og Rune Holm
Nøklesvingen 11
42
18,19,20,21,29,30
01-09-2016
12
Nils P. Munch-Møller
Nøklesvingen 68
40
1,9,10,11,12,14,16,17,18,19,29,30,34,35,36
20-11-2016
13
Tor Jevne
Bølerlia 40
43
14-15-16-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-51-50
01-05-2019
14
Kirsten Sørhus
Nøklesvingen 52
45
11-14, 24-26, 37-55
31-05-2021