NØKLEVANN GARASJELAGS HISTORIE

“24. oktober 1957 ble det holdt trekningsmøte for leilighetene i Nøklevann Borettslag. Samtidig ble det også nedsatt et garasjeutvalg bestående av tre beboere som skulle arbeide etter følgende mandat: “Å finne fram til en tilfredsstillende løsning av garasjespørsmålet.”

I september 1958 hadde ca 65 beboere meldt sin interesse for garasje. Nøklevann Garasjelag A/L ble stiftet 29. oktober 1958 og 53 garasjer ble etter hvert oppført. I dag er det 55 garasjer på borettslagets tomt; Nøklevann Borettslag eier garasjenr 54 og 55.

I 1966 ble det, etter flere runder med søknader til borettslagets styre, lagt inn strøm til garasjene. Utgiftene forbundet med dette ble dekket av den enkelte garasjeeier. Men ikke alle ville ha strøm og den dag i dag er det fremdeles noen garasjer som ikke har dette.

Etter hvert som tidens tann gjorde sitt, meldte behovet for vedlikehold seg. I 1994-1995 ble alle garasjeportene skiftet ut og i 2003 vedtok Generalforsamlingen at alle garasjene skulle rehabiliteres i løpet av tre år.

Dette medførte et behov for finansiering, og for å få dette måtte vi registreres i Brønnøysundregistrene. Vi fikk organisasjonsnummer 986 712 763 og het fra den stund Nøklevann Garasjelag BA (begrenset ansvar).

I juni 2003 ble de første åtte garasjene rehabilitert. Det ble lagt nye tak og råtne sviller og bord ble byttet ut. Det ble i tillegg lagt dreneringsgrus rundt garasjene som også ble malt. I 2006 var arbeidet gjennomført – garasjene fremsto nå som “nye”.

En vårdag i Nøklesvingen i siste halvdel av 60-tallet. Garasjenr 24 kan sees i bakgrunnen.