Praktisk informasjon om garasjeleie med mer

Før leieavtale inngås

Før eventuell leieavtale undertegnes, må du sammen med styret gjøre deg kjent med den ledige garasjen, både når det gjelder innkjøring til og parkering i garasjen.

Grunnpris pr garasje

Grunnpris for garasjene er for 2024 (justeres årlig iht. KPI) kr 43.424,-
Omsetningsgebyr kr 300,-
Årsleie 2024 kr 7.500,-

Betaling av årsleie

Varsel om betaling av årsleie og strøm sendes ut årlig med betalingsfrist 30.06. Dersom du ønsker å få betalingsvarsel og annen informasjon fra Garasjelaget pr e-post, ber vi om at du oppgir din e-postadresse til kassereren.

Bruk av strøm

Vi gjør oppmerksom på at strømmen i garasjen kun skal benyttes til bilrelaterte gjøremål, dvs. ikke til byggestrøm, kapping av ved m.m.

Parkering foran garasjeport og bruk av garasje

Som det fremgår av Garasjelagets vedtekter plikter alle andelseiere å bruke garasjene til parkering av bil hele året.

Vi anmoder om at bil nr 2 (eller naboens bil) kan stå parkert foran garasjeporten der hvor dette er mulig. Det er stor kamp om gateparkeringsplassene i borettslaget og parkering foran garasjeportene kan lette litt på dette presset.

Men av hensyn til blant annet andre garasjeeiere, er slik parkering dessverre ikke mulig over alt.