Bytteliste

Navn
Har
Ønsker
Dato
1
Tore Moberg
Nøkleveien 52
47
24,25,26
2
Barry Hunter
nøklesvingen 76
48
31,32
3
Tron E. Kværn
Nøklesvingen 70
34
33
25-03-1998
4
Cathrine Lie Tangen
Nøklesvingen 86
13
31, 32
01-09-2003
5
Ailen Nipe Skjervold
Nøklesvingen 72
14
13, 31, 32, 33, 36, 37, 48
31-01-2006
6
Roy Nordstrøm
Nøkleveien 24
18
27,28
20-03-2006
7
Knut Myra
Nøklesvingen 52
24
11,12,25,26,27,28
29-01-2008
8
Randi Mathiesen
Nøklesvingen 61
10
9,15,16,17
01-09-2010
9
Dag Nome Moholt
Heidi R. Nøklesvingen 90
19
31,32
02-09-2010
10
Bjørn Jensen
Bølerlia 46
45
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,27,28,29,30,50,51
30-06-2012
11
Turid Fladby
Nøklesvingen 41
41
24,25,26
22-05-2013
12
Elisabeth og Rune Holm
Nøklesvingen 11
42
18,19,20,21,23,24,29,30
01-09-2016
13
Nils P. Munch-Møller
Nøklesvingen 68
40
1,9,10,11,12,14,16,17,18,19,29,30,34,35,36
20-11-2016
14
Tor Jevne
Bølerlia 40
43
14-15-16-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-18-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-51-50
01-05-2019
15
Kirsten Sørhus
Nøklesvingen 52
45
11-14, 24-26, 37-55
31-05-2021