Bytteliste

Bytteliste2018-04-25T12:58:25+00:00

Bytteliste

Navn
Har
Ønsker
Dato
1
Tron E. Kværn
Nøklesvingen 70
34
33
25-03-1998
2
Cathrine Lie Tangen
Nøklesvingen 86
13
31, 32
01-09-2003
3
Ailen Nipe Skjervold
Nøklesvingen 72
14
13, 31, 32, 33, 36, 37, 48
31-01-2006
4
Roy Nordstrøm
Nøkleveien 24
18
27,28
20-03-2006
5
Knut Myra
Nøklesvingen 52
24
11,12,25,26,27,28
29-01-2008
6
Kjell Skjønneberg
Nøkleveien 27
5
8
26-08-2009
7
Heidi Bakke
Nøklesvingen 61
10
9,15,16,17
01-09-2010
8
Dag Nome Moholt
Heidi R. Nøklesvingen 90
19
31,32
02-09-2010