Styremedlemmer

 

Mail til garasjelaget: garasje.noklevann@gmail.com

Styreleder: Runar Thorstensen, Nøkleveien 30, tlf 99 04 89 03

Styremedlem og kasserer: Hilde Larsen Ormset, Nøkleveien 36, tlf 93091218

Styremedlem og nestleder: Dag Nome Moholt, Nøklesvingen 90, tlf 92 02 17 89

Styremedlem: Jan Morten Knudsen, Nøkleveien 21, tlf 90 64 74 95

Styremedlem: Øivind Jensen, Bølerskogen 34, tlf 97 54 30 72

 

Styret