Oversikt bildemapper

 

Her finnes liste over bildemapper.
Klikk på en av dem for å gå videre til Galleriet.

Bilder Garasjelaget
Oppdatert: 23.01.2014

 

Garasjenummerne i Garasjelaget følger ingen logisk rekkefølge, men er et resultat av at garasjene fikk sitt nummer etterhvert som den enkelte garasje ble bygd.

Et par av garasjerekkene har blitt bygd på i årenes løp. Dermed kan to garasjer som fysisk ligger ved siden av hverandre allikevel ha to vidt forskjellige nummere.

Hvis du ønsker å se på garasjene i i nogenlunde stigende nummerrekkefølge, anbefaler vi å klikke på bildet øverst til venstre i Galleriet

Deretter klikker du på "neste" - og blar deg på denne måten gjennom bildene.
Kommandoen "neste" finner i overkant av hvert bilde. Av grunner som er forklart foran, vil et par av garasjebildene bli vist to ganger.